27
Feb

Työprosesseissa Mertavisionin kuvaajat olivat joustavia ja taitavia sparraamaan esiintyjiä ja tuotannon tilaajia.

He hyödynsivät tehokkaasti käytössä olevan tuotantoajan.

Mertavisionin työssä välittyi kokemus, näkemys ja ammattitaito.